Vánoční soutěž 2017

Vánoční soutěž 2017

Jako každý rok jsme pro vás připravili oblíbenou VÁNOČNÍ SOUTĚŽ, ve které můžete vyhrát super ceny. S každým nákupem máte šanci na výhru.

************************************************************************************

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „POMÁHÁME VÁM ŽÍT ZDRAVĚ“

POŘADATEL: Soutěž je pořádána obchodní společností MP Logic spol. s r.o. se sídlem Liběchov 142, 277 21, IČ: 26 17 29 25

PRŮBĚH SOUTĚŽE:

Soutěž probíhá v lékárně Draháň, Čimická 780, Praha 8 Čimice v termínu od 27. 11. 2017 do 24. 12. 2017. Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit.

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Podmínky pro účast v soutěži:

  1. Při každém nákupu v lékárně Draháň v období 27. 11. -24. 12. 2017 obdrží zákazník soutěžní kupon se soutěžní otázkou. Zákazník lékárny Draháň na soutěžní kupón vyplní své jméno a příjmení e-mailovou adresu a telefonní číslo, zodpoví soutěžní otázku a takto vyplněný soutěžní kupón vhodí do losovacího zařízení umístěného v lékárně Draháň. Každý zákazník může při jednom nákupu vyplnit a vhodit pouze 1 soutěžní kupón.
  2. Losování proběhne v lékárně Draháň 28. 12. 2017. Z losovacího zařízení bude vylosováno pět výherců.
  3. Výherci budou po skončení soutěže a vyhodnocení jejich výsledků kontaktováni pořadatelem a následně jim budou předány ceny.

VÝHRY V SOUTĚŽI:

Hlavní výhra: smoothie mixér

Další výhry: fitness náramek, konzultace nutriční terapeutky lékárny Draháň, 2x balíček zdravé výživy

OBECNÁ USTANOVENÍ:

  1. Účastí v soutěži vyjadřuje zákazník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň zákazník vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených.  Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své klientské databázi za účelem nabízení svých produktů a služeb účastníkům a to i formou mailingu. Účastník  soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a má právo písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány. Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou případných třetích subjektů, které se budou na zajišťování soutěže podílet souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zároveň souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, města, případně fotografie ve sdělovacích prostředcích, v provozovnách pořadatele v rámci vyhlášení výsledků soutěže či pro jiné marketingové nebo obchodní účely a to po dobu 2 let od ukončení soutěže.
  2. Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba starší 18 let.
  3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví nebo poruší tato pravidla a to bez nároku na jakoukoliv případnou kompenzaci.
  4. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké.
  5. Výhru nelze reklamovat. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese odpovědnost za rizika související s výhrou. Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění.
  6. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla soutěže nebo soutěž změnit či zrušit bez udání důvodů.
  7. Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici v lékárně Draháň a na www.lekarna-praha8.cz.

Praha, 1.11.2017